ПРОТОКОЛИ

Фестивалот ќе биде реализиран со строго почитување на Протоколот за организација на настани (прилог бр 33), кој беше усвоен на 73. Седница на Владата на РСМ, на сите фестивалски локации.

Не е дозволено внесување храна и пијалоци.

Бројот на посетители е ограничен, билетите се достапни online преку bileti.mkc.mk (го препорачуваме како начин на купување), како и на самите локации.