Креативна Европа Култура и МЕДИА Деск МК

08-11-2019
in Category: Придружна Програма
Креативна Европа Култура и МЕДИА Деск МК

Креативна Европа Култура и МЕДИА Деск МК

Креативна Европа Култура и МЕДИА Деск МК отворени презентации: Претставување на последните повици на Креативна Европа и проектни примери (CON – FRONT и C.H.O.R.U.S), Билјана Прентовска и Бистра Георгиева


8.11. 12:00 МКЦ

„10 најчести прашања и одговори“ – поврзани со новите повици на МЕДИА, критериумите за аплицирање и можностите за учество на тренинзи.

„European film challenge 2020” – промоција на проект поддржан од МЕДИА преку македонска партнерска организација „Блинк 42/21“.

„Проекти за соработка – Креативна Европа Култура“ .

„Примери на добра пракса од потпрограма Култура“CON – FRONT: Our heritage, where the past meets the future и THE CHORUS PROJECT.

Настанот е отворен за јавност и покрај директни претставници на аудиовизуелниот сектор и култура ги покануваме и приватните компании, фондации, општини, универзитети, студенти, невладини организации и медиуми да присуствуваат за да се запознаат со сите потенцијални можности на Креативна Европа.