ДАРКО НАБАКОВ

ДАРКО НАБАКОВ

ДАРКО НАБАКОВ

Дарко Набаков е актер и историчар на уметност, кој живее и работи во Скопје, Македонија. Дипломирал на Катедрата за актерска игра на Факултетот за драмски уметности во Скопје. По дипломирањето во 2017 година работи во културно-едукативниот центар Лужанки во Брно, Република Чешка како театарски едукатор за деца и возрасни. Во последните седум години активно е вклучен во здружението за промоција на документаристика МакеДокс. Работи во полето на селекција на филмови, каталогот, дистрибуцијата и сценографијата за потребите на Креативниот документарен филмски фестивал – МакеДокс и неговото Патувачко кино.