Close
Navigation
„СТЕЛА“ НА СТОЈАН ВУЈИЧИЌ ЌЕ ГО ОТВОРИ, А „ХОМО“ НА ИГОР ИВАНОВ-ИЗИ ЌЕ ГО ЗАТВОРИ CINEDAYS 2020

Вести

Вести

CINEDAYS награди

Жирито на 19-от CINEDAYS во состав: Лабина Митевска (актерка и продуцентка), Благој Веселинов (актер) и Кнут Елстерман (автор, режисер, модератор) …

Вести

CINEDAYS Awards

The Jury of the 19-th CINEDAYS: Labina Mitevska (Actress and Producer), Blagoj Veselinov (Actor) and Knut Elstermann (Author, Director, Moderator) …